Податковий аудит - це комплексна експертиза фінансово-господарської документації підприємства на предмет відповідності організації та ведення податкового обліку підприємства вимогам податкового та бухгалтерського законодавства, достовірності нарахування та сплати податків, оцінка повноти і правильності складання податкової звітності.

Даний вид послуг є комплексом процедур, спрямованих на визначення податкового навантаження підприємства, виявлення податкових ризиків (податкового потенціалу), їх оцінку, а також усунення податкових ризиків (реалізацію податкового потенціалу).

Основна мета проведення податкового аудиту це комплексний аналіз діяльності підприємства і виявлення «проблемних ділянок» в податковому плануванні, а також оцінка податкових ризиків і розробка механізмів щодо їх усунення.

Результати податкового аудиту дозволяють підготувати рекомендації, пов'язані з обчисленням і сплатою податків з точки зору інтересів підприємства. Результати податкового аудиту покликані, не тільки виявляти податкові ризики, здатні привести компанію до суттєвих фінансових втрат, але і стати основою для подальшого податкового планування. Проведення податкового аудиту дозволяє бачити об'єктивну картину правильності обчислення податків, а також сприяє оптимізації податкового обліку.