Своєчасний кадровий аудит і подальше усунення виявлених недоліків допоможе підготуватися до перевірок контролюючих органів, уникнути негативних фінансових наслідків та інших заходів впливу на керівника за результатами перевірки, а також мінімізувати трудові суперечки зі співробітниками.

Компанії доцільно проводити кадровий аудит в наступних випадках:
- При зміні працівника, відповідального за ведення кадрового адміністрування;
- При зміні керівництва організації;
- При приведенні кадрової документації у відповідність до чинного законодавства;
- При отриманні інформації або розпорядження про майбутню планову перевірку трудової інспекцією.

Аудит кадрового діловодства дозволить керівництву компанії отримати звіт про реальний стан кадрових документів:
- Виявити невідповідності в кадровому адмініструванні;
- Визначити повноту документаційного забезпечення;
- Визначити ступінь відповідності кадрових документів вимогам чинного законодавства;
- Оцінити ризики накладення санкцій при проведенні перевірок;
- Оновити процедури ведення кадрового діловодства;
- Отримати рекомендації по зберіганню та архівації документів.
В результаті проведення кадрового аудиту, ви отримаєте висновок - звіт, який містить:
- Детальний опис виконаних робіт по кожній контрольній перевірці кадрового аудиту;
- Оцінку відповідності кадрових документів вимогам чинного законодавства;
- Рекомендації щодо усунення виявлених порушень та виправлення всіх помилок, які були виявлені в результаті аудиту кадрової документації;
- Перелік виявлених порушень і невідповідностей в оформленні, веденні та зберіганні кадрових документів, із зазначенням посилань на законодавство і описом можливих санкцій.